Home

Delegate trong iOS

Mình để ý thấy trên các trang chia sẻ kiến thức và hướng dẫn lập trình trong iOS, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cách sử dụng protocol/ delegate trong lập trình iOS (cả Objective-C và Swift). Mình không khẳng định mình hiểu biết toàn bộ về Protocol trong iOS, nhưng mình tin rằng những chia sẻ dưới đây của mình có thể giúp các bạn có cái nhìn dễ...

Read more