Home

iOS pattern: Phần 2: Nguyên lý S.O.L.I.D (chữ S )

Nguyên lý S.O.L.I.D (hay Uncle Bob) là một nguyên lý cực kì phổ biến trong ngành công nghệ phần mềm, có thể nói là must-be-known bởi mọi lập trình viên. Nếu như bạn đã đọc phần tổng quan trước, đoạn mà mình đã đặt ra một số tiêu chí quan trọng khi thiết kế code, thì có thể nói SOLID sẽ giúp code của các bạn đáp ứng được hầu hết các tiêu chí mà m...

Read more

Series code iOS pattern: Phần 1: Sơ lược về thiết kế hệ thống iOS

Bài viết này là bài mở đầu cho series về iOS Pattern, series này sẽ bao quát một số vấn đề về kiến trúc (architecture), thiết kế source code (design pattern) nhằm cải thiện chất lượng code và tư duy hệ thống của các bạn. Nếu các bạn là junior developers mà tiến đến xa hơn Senior hoặc team lead, thì các bạn bắt buộc phải tìm hiểu những vấn đề mà...

Read more

Protocol-Oriented Programming trong Swift (phần 2)

(If you are looking for English version, here you go: POP English) Trong phần 2, mình sẽ trình bày cách sử dụng Protocol-Oriented Programming kết hợp với Struct để giải quyết một số vấn đề của Class đã trình bày trước đó. –> Mục tiêu của phần này sẽ là: HOW CAN WE USE POP OVER OOP IN SWIFT? a. Implicit Sharing Data: Bản chất c...

Read more

Closure/Block trong iOS

Closure là một functional tuyệt vời mà Swift cung cấp cho lập trình viên, thật ra Closure không phải điều đặc biệt chỉ có trên Swift, các ngôn ngữ khác đều có closure, tuy nhiên được gọi bằng cái tên khác do nhà phát triển ngôn ngữ nghĩ ra mà thôi, ví dụ: closure tương ứng với block trong Objective-C, hoặc là lambda trong Java, delegates trong C...

Read more

Sự khác biệt giữa Struct và Class trong Swift

Struct (cấu trúc) và Class(lớp) trong Swift có nhiều điểm tương đồng với nhau, Apple đã mô tả sự tương đồng giữa chúng như sau: “Classes and structures are general-purpose, flexible constructs that become the building blocks of your program’s code. You define properties and methods to add functionality to you...

Read more

Delegate trong iOS

Mình để ý thấy trên các trang chia sẻ kiến thức và hướng dẫn lập trình trong iOS, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về cách sử dụng protocol/ delegate trong lập trình iOS (cả Objective-C và Swift). Mình không khẳng định mình hiểu biết toàn bộ về Protocol trong iOS, nhưng mình tin rằng những chia sẻ dưới đây của mình có thể giúp các bạn có cái nhìn dễ...

Read more